2015 Opłaty


 

Opłata za udział jednej osoby powyżej 16 roku życia wynosi : 

  • do 31.08.2016 - 40 PLN 
  • po 31.08.2016 – 60 PLN

Opłata za udział jednej osoby poniżej16 roku życia wynosi : 10 PLN
 
Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
 
WARMINSKO-MAZURSKI KLUB ORIENTACJI PIESZEJ I ROWEROWEJ ABENTOJRA
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
02203000451110000003429310

 
W tytule przelewu należy wpisać numer zgłoszenia (otrzymany jako potwierdzenie wypełnienia formularza rejestracyjnego), typ trasy oraz imię i nazwisko/a
np."541_TP50_Jan Kowalski"

W przypadku wpłaty przelewem po 31.08.2016 prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji uczestnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji. Zwrot kwoty przysługuje w przypadku odwołania rajdu przez organizatora, przed rozpoczęciem rajdu.

 


Facebook