2015 Opłaty


 

Opłata za udział jednej osoby powyżej 16 roku życia wynosi : 

  • do 17.08.2018 - 60 PLN 
  • po 17.08.2018 – 90 PLN

Opłata za udział jednej osoby poniżej16 roku życia wynosi : 30 PLN
 
Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
 
WARMINSKO-MAZURSKI KLUB ORIENTACJI PIESZEJ I ROWEROWEJ ABENTOJRA
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
02203000451110000003429310

 
W tytule przelewu należy wpisać numer zgłoszenia (otrzymany jako potwierdzenie wypełnienia formularza rejestracyjnego), typ trasy oraz imię i nazwisko/a
np."541_TP50_Jan Kowalski"

W przypadku wpłaty przelewem po 26.08.2018 prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji uczestnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji. Zwrot kwoty przysługuje w przypadku odwołania rajdu przez organizatora, przed rozpoczęciem rajdu.

 


Facebook