Formularz zgłoszeniowy

Informacje główne
Dane osobowe
Dodatkowe informacje

Dla pierwszych 300 osób, które się zapiszą i wniosą opłatę startowa koszulka rajdu gratis


 • Akceptuję w całości Warunki Regulaminu rajdu Abentojra 2018

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na rajd Abentojra 2018 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)


Opłaty za udział w rajdzie Abentojra 2018

 1. Zgłaszając się na Rajd akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Rajdu.
 2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego na trasie rodzinnej (TR RDZ).
 3. Osoby w wieku 16-18 lat zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie.
 4. Opłata za udział jednej osoby powyżej 16 roku życia wynosi:60.0 PLN(do 2017-08-21),90.0 PLN(po 2017-08-21)
 5. Opłata za udział jednej osoby poniżej 16 roku życia wynosi:30.0 PLN
 6. Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
  WARMINSKO-MAZURSKI KLUB ORIENTACJI PIESZEJ I ROWEROWEJ ABENTOJRA
  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
  02 2030 0045 1110 0000 0342 9310
  W tytule przelewu należy wpisaćnr zgłoszenia(otrzymany emailem jako potwierdzenie wypełnienia formularza rejestracyjnego),typ trasyorazimię i nazwiskonp.:"TP-DT2500 Jan Kowalski"W przypadku rezygnacji lub zmiany trasy prosimy o kontakt na adres:biuro@abentojra.pl
  W przypadku wpłaty przelewem po 2018-08-17 prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji uczestnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji. Zwrot kwoty przysługuje w przypadku odwołania rajdu przez organizatora, przed rozpoczęciem rajdu.
 7. Jeżeli Twoje dane w zgłoszeniu są nieprawidłowe lub wymagają korektynie wypełniaj zgłoszenia ponownie- prawidłowe dane prześlij w odpowiedzi na tego emaila biuro@abentojra.pl.
 8. Po zaksięgowaniu opłaty startowej zostaniesz wpisany/a na listę startową (w przeciwnym razie zgłoszenie uważane jest za nieważne).
Facebook