Zapisz się

Formularz zgłoszeniowy

Informacje główne
Dane osobowe
Dodatkowe informacje

(Koszulka rajdowa nie podlega dodatkowym opłatom dla pierwszych 300 osób, które wniosą opłatę startową)

Dla pierwszych 300 osób, które się zapiszą i wniosą opłatę startowa koszulka rajdu gratis


 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Abentojra 2018

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Warmińsko -Mazurski Klub Orientacji Pieszej i Rowerowei „Abentojra” w Olsztynie, ul. Chełmińska 1E, zwanym dalej Administratorem
  2. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji procesu rejestracji, uczestnictwa oraz klasyfikacji w organizowanym przez Administratora zawodach / RnO Abentojra 2018.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące partnerami zawodów oraz Organizatorzy Pucharu Polski w Maratonach na Orientację4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ....... od zakończenia zawodów.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. automatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie a konsekwencją takiego przetwarzania będzie klasyfikacja końcowa.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w zawodach RnO Abentojra 2018 .

 • Akceptuję w całości Warunki Regulaminu rajdu Abentojra 2018

 • Zgłoszenie ważne tylko i wyłącznie z oświadczeniem podpisanym czytelnie. Dla dzieci i ich opiekunów osobne oświadczenie.

  Oświadczenie dostępne do pobrania tutaj :Pobierz oświadczenie

Opłaty za udział w rajdzie Abentojra 2018

 1. Zgłaszając się na Rajd akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Rajdu.
 2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego na trasie rodzinnej (TR RDZ).
 3. Osoby w wieku 16-18 lat zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie.
 4. Opłata za udział jednej osoby powyżej 16 roku życia wynosi:60.0 PLN(do 2018-08-21),90.0 PLN(po 2018-08-21)
 5. Opłata za udział jednej osoby poniżej 16 roku życia wynosi:30.0 PLN
 6. Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
  WARMINSKO-MAZURSKI KLUB ORIENTACJI PIESZEJ I ROWEROWEJ ABENTOJRA
  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
  02 2030 0045 1110 0000 0342 9310
  W tytule przelewu należy wpisaćnr zgłoszenia(otrzymany emailem jako potwierdzenie wypełnienia formularza rejestracyjnego),typ trasyorazimię i nazwiskonp.:"TP-DT2500 Jan Kowalski"W przypadku rezygnacji lub zmiany trasy prosimy o kontakt na adres:biuro@abentojra.pl
  W przypadku wpłaty przelewem po 2018-08-26 prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji uczestnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji. Zwrot kwoty przysługuje w przypadku odwołania rajdu przez organizatora, przed rozpoczęciem rajdu.
 7. Jeżeli Twoje dane w zgłoszeniu są nieprawidłowe lub wymagają korektynie wypełniaj zgłoszenia ponownie- prawidłowe dane prześlij w odpowiedzi na tego emaila biuro@abentojra.pl.
 8. Po zaksięgowaniu opłaty startowej zostaniesz wpisany/a na listę startową (w przeciwnym razie zgłoszenie uważane jest za nieważne).
Facebook