Zapisz się

Formularz zgłoszeniowy

Informacje główne
Dane osobowe
Dodatkowe informacje

(Koszulka rajdowa nie podlega dodatkowym opłatom dla pierwszych 300 osób, które wniosą opłatę startową)

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Abentojra 2019

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Warmińsko -Mazurski Klub Orientacji Pieszej i Rowerowei „Abentojra” w Olsztynie, ul. Chełmińska 1E, zwanym dalej Administratorem
  2. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji procesu rejestracji, uczestnictwa oraz klasyfikacji w organizowanym przez Administratora zawodach / RnO Abentojra 2019.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące partnerami zawodów oraz Organizatorzy Pucharu Polski w Maratonach na Orientację4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ....... od zakończenia zawodów.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. automatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie a konsekwencją takiego przetwarzania będzie klasyfikacja końcowa.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w zawodach RnO Abentojra 2019 .

 • Akceptuję w całości Warunki Regulaminu rajdu Abentojra 2019

 • Zgłoszenie ważne tylko i wyłącznie z oświadczeniem podpisanym czytelnie. Dla dzieci i ich opiekunów osobne oświadczenie.

  Oświadczenie dostępne do pobrania tutaj :Pobierz oświadczenie

Opłaty za udział w rajdzie Abentojra 2019

 1. Zgłaszając się na Rajd akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Rajdu.
 2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego na trasie rodzinnej (TR RDZ).
 3. Osoby w wieku 16-18 lat zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie.
 4. Opłata za udział jednej osoby powyżej 16 roku życia wynosi:70.0 PLN(do 2019-08-21),100.0 PLN(po 2019-08-21)
 5. Opłata za udział jednej osoby poniżej 16 roku życia wynosi:30.0 PLN
 6. Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
  WARMINSKO-MAZURSKI KLUB ORIENTACJI PIESZEJ I ROWEROWEJ ABENTOJRA
  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
  02 2030 0045 1110 0000 0342 9310
  W tytule przelewu należy wpisaćnr zgłoszenia(otrzymany emailem jako potwierdzenie wypełnienia formularza rejestracyjnego),typ trasyorazimię i nazwiskonp.:"TP-DT2500 Jan Kowalski"W przypadku rezygnacji lub zmiany trasy prosimy o kontakt na adres:biuro@abentojra.pl
  W przypadku wpłaty przelewem po 2019-08-24 prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji uczestnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji. Zwrot kwoty przysługuje w przypadku odwołania rajdu przez organizatora, przed rozpoczęciem rajdu.
 7. Jeżeli Twoje dane w zgłoszeniu są nieprawidłowe lub wymagają korektynie wypełniaj zgłoszenia ponownie- prawidłowe dane prześlij w odpowiedzi na tego emaila biuro@abentojra.pl.
 8. Po zaksięgowaniu opłaty startowej zostaniesz wpisany/a na listę startową (w przeciwnym razie zgłoszenie uważane jest za nieważne).
Facebook