2015 Trasy Warmińsko-Mazurskiej Przygody


TP 15 DT - trasa piesza o długości około 15km, limit czasu 8 h. Do odnalezienia jest 10 punktów kontrolnych(PK), zaliczanie punktów w dowolnej kolejności (scorelauf).

 

TR 100 - trasa rowerowa o długości około 100km, limit czasu 9 h. Do odnalezienia jest 24 punktów kontrolnych(PK), zaliczanie punktów w dowolnej kolejności (scorelauf). Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzymuje od 1-5 punktów przeliczeniowych

 

TR 50 - trasa rowerowa o długości około 50 km, limit czasu 9 h. Do odnalezienia jest 16 punktów kontrolnych (PK), kolejność potwierdzania punktów dowolna (scorelauf). Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzymuje od 1-5 punktów przeliczeniowych

 

TP 50 - trasa piesza o długości około 50 km, limit czasu 12 h. Do odnalezienia jest 16 punktów kontrolnych (PK), kolejność potwierdzania punktów dowolna (scorelauf).

 

TP 25 - trasa piesza o długości około 25 km, limit czasu 12 h. Do odnalezienia jest 12 punktów kontrolnych (PK), kolejność potwierdzania punktów dowolna (scorelauf).

 

TRRDZ - trasa rodzinna około 15 km i ma charakter zabawowo-rozrywkowy do odnalezienia 10 punktów kontrolnych, limit czasu 4 h (scorelauf).


Facebook