Opłaty za udział w RnO Abentojra 2018

Opłaty za udział w rajdzie Abentojra 2018 

 1. Zgłaszając się na Rajd akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Rajdu.
 2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego na trasie rodzinnej (TR RDZ).
 3. Osoby w wieku 16-18 lat zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie.
 4. Opłata za udział jednej osoby powyżej 16 roku życia wynosi: 60.0 PLN (do 2018-08-17), 90.0 PLN (po 2018-08-17)
 5. Opłata za udział jednej osoby poniżej 16 roku życia wynosi: 30.0 PLN
 6. Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
  WARMINSKO-MAZURSKI KLUB ORIENTACJI PIESZEJ I ROWEROWEJ ABENTOJRA
  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
  02 2030 0045 1110 0000 0342 9310
  W tytule przelewu należy wpisać nr zgłoszenia (otrzymany emailem jako potwierdzenie wypełnienia formularza rejestracyjnego), typ trasy oraz imię i nazwisko np.:"TP-DT2500 Jan Kowalski" W przypadku rezygnacji lub zmiany trasy prosimy o kontakt na adres: biuro@abentojra.pl
  W przypadku wpłaty przelewem po 2018-08-26 prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji uczestnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji. Zwrot kwoty przysługuje w przypadku odwołania rajdu przez organizatora, przed rozpoczęciem rajdu.
 7. Jeżeli Twoje dane w zgłoszeniu są nieprawidłowe lub wymagają korekty nie wypełniaj zgłoszenia ponownie - prawidłowe dane prześlij w odpowiedzi na tego emaila biuro@abentojra.pl.
 8. Po zaksięgowaniu opłaty startowej zostaniesz wpisany/a na listę startową (w przeciwnym razie zgłoszenie uważane jest za nieważne).


Facebook